bg21

תכנון והתקנה

היקף ההתקנה ומורכבות התרחישים ב”בית חכם” נקבעים ביחס לסביבה ולדרישות הלקוח. כל פרויקט מלווה בתוכנית מתאר לבית החכם, שבמסגרתה נבחרים התרחישים ומאופיינים מעגלי ההפעלה והממשק למשתמש.

תוכנית המתאר נעשית בשילוב עם התוכנית האדריכלית של המבנה, ובתאום מרבי עם נושאים מקצועיים כמו תאורה, הצללה, בקרת אקלים, עיצוב פנים וריהוט.

ההתקנה הראשונית כוללת מתגי לחיצה הפועלים על מתח נמוך ומתחברים אל המערכת המרכזית. בהמשך נקבע הייעוד של כל מפסק- מהפעלה של מכשיר בודד ועד לתרחיש מלא. לאחר ההתקנה ניתן לשנות את ייעודם של מפסקים, לעדכן ולהוסיף תרחישים ולאפיין הגדרות בשלט הרחוק. שינויים אלו נעשים ע”י עדכון המערכת, ללא צורך בחציבת קירות או הנחת כבלים חדשים.