img011

אוטומציה

I-CON היא מערכת גמישה המאפשרת התאמה של פעולות לשעון כך שיתבצעו באופן חד או רב פעמי. לבחירתך, יכול אור הכניסה לדלוק בכל יום משעה מסוימת עד שעה אחרת, תריסים לכיוון מערב ירדו עם שקיעת השמש, ומערכת ההשקיה תנהל את משק המים. מעבר לנוחות ויופי, מאפשרות תוכניות אלה חיסכון בצריכת המים והחשמל הביתית.

אינטרקטיביות

מערכת הבית החכם היא מערכת אינטרקטיבית המסוגלת לקלוט הודעות מחיישנים, וליצור סביבה מגיבה שמדליקה אורות לפי הצורך (באמצעות חיישני תאורה או תנועה), מגיפה תריסים כשמטפטף (ע”י גלאי גשם) או פותחת שערים ודלתות עם ההגעה הביתה.