img010

שליטה ובקרה

I-CON היא מערכת מתקדמת לניהול בית חכם, המתאפיינת באמינות גבוהה וגמישות בהתקנה. המערכת מתירה לעצב בחופשיות תרחיש לכל אווירה, ולהפעילו בכל זמן בלחיצת כפתור. התקנת המערכת פותחת מרחב חדש של אפשרויות ומציעה איכות מגורים מסוג חדש.

I-CON מאפשרת שליטה ובקרה מלאים על כל אחד מההתקנים בבית באמצעות מתגים רגילים, מסך מגע, טלפון חכם או תוכנת מחשב.

מחוץ לבית ניתן לנתב את השליטה אל הטלפון החכם. במצב כזה אפשר להפעיל כל מכשיר או תרחיש מכל מקום בארץ ובעולם. כך ניתן, למשל, להדליק את דוד החימום כבר מהדרך הביתה, או לקבל משוב לחו”ל כאשר האזעקה פועלת.